Typ:
Reiseziel:
Anreisedatum:
Abreisedatum:
Erwachsenen:
Kinder
Swimming Pool:
Kategorie:

Opći Uvijeti Poslovanja

1. OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti pružanja usluga sastavni su dio Ugovora između tvrtke Novalja Travel d.o.o. (u daljnjem tekstu Novalja Travel) i putnika/gosta koji prihvaća ponuđeni i odabrani turistički aranžman ili uslugu.
Sve što je navedeno u općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za gosta/putnika tako i za tvrtku Novalja Travel.
Hotelski smještaj u Hrvatskoj Novalja Travel obavlja isključivo kao posrednik. Kupuje i prodaje uslugu u svoje ime i svoj račun gostu u nepromijenjenom stanju i bez dodatnih usluga.
Kod pružanja usluge smještaja gostu u privatnim apartmanima i sobama (krajnji davatelj usluge fizička osoba) Novalja Travel  nastupa kao organizator putovanja (fotografiranje ponuđenih apartmana, savjetovanje, rezervacija i sl.) te primjenjuje Posebni postupak oporezivanja (Čl. 91. Zakona o PDV-u).
Novalja Travel se obvezuje poduzeti sve mjere s ciljem točnog i kvalitetnog informiranja svojih korisnika. Informacije, podatke i fotografije vezane uz smještajne kapacitete Novalja Trave je prikupio od krajnjeg pružatelja usluge. Novalja Travel ne preuzima odgovornost za pogreške, propuste i kašnjenja u ažuriranju web-a.

2. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja dozvole za rad.
Napominjemo da se standardi usluga i smještaja razlikuju od zemlje do zemlje i međusobno nisu usporedivi. Informacije koje gost dobije na drugim prodajnim mjestima ne obvezuju Novalja Travel u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim Internet stranicama ili katalogu i drugim tiskanim materijalima agencije.
Ukoliko gost nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu posebnih karakteristika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu u skladu sa specifikacijama u njegovom Voucheru. Ulazak u smještajnu jedinicu je moguć nakon 14 sati na dan početka korištenja usluge, a ista se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge. 
 
3. CIJENA USLUGA
 
Cijene usluga istaknute su uz svaku smještajnu jedinicu/uslugu. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu putnik plaća posebno.Navedene cijene temelje se na osnovi ugovora s davateljima usluga i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim u objektu gdje gost boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Neke usluge gost plaća izravno davatelju usluge te eventualne prigovore na te usluge podnosi izravno davatelju usluge. Ako je za korištenje smještajne jedinice potrebno položiti depozit u gotovini, gost će depozit uručiti davatelju usluge uz obostrano potpisivanje Potvrde o depozitu. Depozit služi kao garancija davatelju usluge da gost u korištenoj smještajnoj jedinici neće počiniti štetu. Po završetku korištenja usluge, depozit će u cijelosti biti vraćen gostu nakon što davatelj usluge utvrdi da gost predaje smještajnu jedinicu u stanju u kojem je jedinicu i preuzeo. Gost je dužan platiti boravišnu pristojbu koja iznosi od 8,00 kn do 10,00 kn po odrasloj osobi i danu, a djeca od 12-18 godina plaćaju 50%. Ako boravišna pristojba kod nekih objekata nije posebno navedena, znači da je već uključena u cijenu smještaja. Ako je navedena cijena prijave (registracije) gosta, ona se plaća jednokratno i za svaku osobu. Cijene smještajnih jedinica su objavljene u EUR-ima, te se obračunavaju u KUNAMA po srednjem tečaju NBH na dan vršenja obračuna – uplate.  Novalja Travel zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga.
 
4. REZERVACIJE I PLAĆANJE
 
Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije.
Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za Novalja Travel. Novalja Travel stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi s uslugom, te mu predaje ili upućuje na opće uvjete koji su sastavni dio ovoga ugovora. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Rezervacija je valjana uplatom gosta, svaka druga potvrda usmena ili pismena ne vrijedi kao rezervacija. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30 % ukupne cijene, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka korištenja usluge, osim ako nije drukčije navedeno. Plaćanje je moguće izvršiti na devizni ili žiro račun Novalja Travel-a ili način on-line plaćanja kreditnom karticom. Kod kupnje usluga putem sredstava daljinske komunikacije diktiranjem broja svoje kreditne kartice smatra se da gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. Nakon uplate gostu će biti proslijeđen voucher sa točno naznačenim ugovorenim i plaćenim uslugama. Vaučer služi kao dokaz o izvršenoj rezervaciji usluga. Gost je dužan vaučer predati prilikom dolaska u smještajni objekt/recepciju agencije, te će mu na osnovu vaučera biti pružene rezervirane usluge. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (vaučer), pružatelj usluga ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gosta na licu mjesta.
Napomena: Sva plaćanja kreditnom karticom biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu nacionalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj web stranici.
 
5. PRAVO NOVALJA TRAVEL-A NA PROMJENE I OTKAZ
 
Novalja Travel se obvezuje osigurati gostu smještaj/uslugu u zakupljenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).
Novalja Travel može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom Novalja Travel-u da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica.
Ukoliko gost uplati rezervaciju koju Novalja Travel ne može ispuniti (online ili po pogrešnoj ponudi) gostu se nudi alternativa.
Ukoliko je Novalja Travel u mogućnosti gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Ako gost prihvati alternativu i ako je skuplja dužan je platiti razliku.Ako je alternativa jeftinija Novalja Travel vraća gostu razliku.
 
6. PRAVO PUTNIKA NA PROMJENE I OTKAZ
 
U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjet otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije hotelskog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:
1. Za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije,
2.Za otkaz rezervacije od 29-15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
3. Za otkaz rezervacije od 14 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
4. Za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se gost ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.
Ukoliko gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.
Agencija ne nadoknađuje gostu troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju gost otkazuje.
 
7. OBVEZE NOVALJA TRAVEL-A
 
Novalja Travel je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika, te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Dužan je putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman, te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Sve navedene obveze će izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju "više” sile ili nepredvidivih okolnosti. Ako bude moguće Novalja Travel će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje.
 
8. OBVEZE PUTNIKA
 
Putnik je obvezan posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata snosi sam. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske. Dužan je pridržavati se kućnog reda u smještajnoj jedinici u kojoj se koristi usluga smještaja, te surađivati s predstavnikom Novalja Travel-a i davateljima usluga u dobroj namjeri.
Putnik je dužan poštivati kućni red i mir i ne ometati udobnost boravka drugih gostiju u kući osobito u vremenu od 22:00 do 10:00 sati. Zbog nepridržavanja tih odredbi vlasnik može otkazati gostoprimstvo. U apartmanu ne smiju boraviti osobe koje nisu prijavljene. U slučaju počinjene štete treba je prijaviti domaćinu ili agenciji Novalja Travel. Na dan odlaska osloboditi apartman do 10 sati u stanju u kojem je primljen. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza putnik snosi troškove i odgovara za načinjenu štetu.

9. PRTLJAGA
 
Prtljaga se prevozi na rizik gosta, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.
Novalja Travel nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu gost upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.
 
10. ZAŠTITA PODATAKA
 
Gost osobne podatke daje dobrovoljno kako bi se mogli koristiti u postupku rezervacije i realizacije usluge te u daljnjoj komunikaciji. Novalja Travel se obavezuje da osobne podatke gosta neće davati trećim osobama osim u svrhu realizacije usluge. Gost je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Novalja Travel-a.
a) UNOS I PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA
Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava AgentCashsustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava AgentCash za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.
 
11. OSIGURANJE
 
a) OSIGURANJE OD OTKAZA PUTOVANJA
Ukoliko putnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, Novalja Travel preporuča uplatu police osiguranja od otkaza.
b) PUTNO OSIGURANJE
Novalja Travel gostu preporuča i policu putnog osiguranja : od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje.
Potpisivanjem Ugovora: Novalja Travel-gost , čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su gostima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku.
U slučaju da gost zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod agencije, pri čemu agencija djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.
 
12. PRIGOVORI
 
Nositelj Ugovora ima pravo prigovora zbog nekvalitetno izvršene ugovorene usluge. Putnik je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga dati prigovor na neodgovarajuću uslugu i pokušati sa njim pronaći odgovarajuće rješenje. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone nedostaci usluge. Ako to nije moguće, putnik je dužan pribaviti pismenu potvrdu da je uložio prigovor koji se nije mogao zadovoljavajuće riješiti, a po povratku pisanim putem obavijestiti Novalja Travel što prije, a najduže u roku od 8 dana nakon završetka ugovorene usluge. Ako Novalja Travel zaprimi prigovor nakon proteka 8 dana isti nije dužan razmatrati. Novalja Travel je dužan donijeti pisano rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može i odgoditi rok rješenja za još 14 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora o čemu je dužan obavijestiti u pismenom obliku putnika podnosioca prigovora. Novalja Travel će rješavati samo one prigovore za koje se utvrdi da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Dok Novalja Travel ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.
 
13. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Ovi opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa sa Novalja Travel-om.
Putnik i Novalja Travel će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Pagu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.
 
U Novalji, 07.10.2019.

Diese Website verwendet Cookies für ein besseres Benutzererlebnis und mehr Funktionalität. Erfahren Sie mehr