Typ:
Reiseziel:
Anreisedatum:
Abreisedatum:
Erwachsenen:
Kinder
Swimming Pool:
Kategorie:

Politika Privatnosti

Politika privatnosti Novalja Travel d.o.o. obvezuje se na zaštitu vaših osobnih podatka.

Novalja Travel štiti vašu privatnost i razvija tehnologiju koja vam omogućava najbolji i siguran način korištenja interneta. Ovaj dokument odnosi se na web stranicu www.novalja-travel.com i upravlja načinom prikupljanja podataka i njihovim korištenjem.

Zaštita osobnih podataka – općenito

Novalja Travel prikuplja osobne podatke kao što su e-mail adresa, ime, kućna ili poslovna adresa te telefonski broj. Novalja Travel također prikuplja anonimne demografske podatke koji nisu jedinstveni, kao što su dob, spol, sklonosti ili interesi.

Novalja Travel također automatski prikuplja podatke o tvrdom disku ili softveru vašeg računala. Ovi podaci mogu uključivati: vašu IP adresu, tip preglednika, ime domene, vrijeme pristupa i adrese web stranica. Ovim se podacima Novalja Travel koristi da bi mogla nuditi svoje usluge, održavati njihovu kvalitetu, te dobiti opće statističke podatke vezane uz korištenje web stranice.

Vrijeme trajanja Politike privatnosti

U trenutku dostavljanja vaših podataka vi pristajete da kontaktiramo s vama te ulazite na našu mailing listu – trenutak ulaska vaš je izričit pristanak na kontakt. Zaštita je privatnosti vaših podataka trajna, a u svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste. Nakon toga podaci se više ne koriste od strane Novalja Travel d.o.o, osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka.

Sadržaj Politike privatnosti

Vašu e-adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo i ne stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez vašeg pristanka. Novalja Travel d.o.o. vam neće slati neželjenu poštu. Tražimo vaše posebno dopuštenje ako želite da kontaktiramo s vama glede specijalnih ponuda i akcija. Novalja Travel d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.
Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijevamo od vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama.
Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo podatke koje prikupimo na svojim internetskim stranicama nikome izvan Novalja Travel d.o.o. bez vaše dozvole, osim:
u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza,
u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite vašeg života ili tjelesnog integriteta, a vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka,
u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu,
u slučajevima kada ste vi sami objavili te podatke ( čl. 7., st. 3., toč. 1., 2., 3. i 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka ),
u slučajevima kad je uključenost druge strane neophodna za ispravno funkcioniranje stranica. U takvim slučajevima, a prije dostave osobnih podataka, druga se strana Novalji Travel d.o.o. obvezuje na čuvanje poslovne tajne,
u slučaju eventualne prodaje ili pravnog sljedništva Novalja Travela d.o.o. zadržavamo pravo prodaje ili prenošenja vaših podataka trećoj strani koja:
a) provodi svoje poslovanje u okviru sličnih aktivnosti ili usluga,
b) pristaje biti slijednik Novalja Travela d.o.o. u pogledu očuvanja i zaštite prikupljenih podataka,
c) pristaje na obveze ove politike o zaštiti osobnih podataka.
Popunjavajući formulare na našoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uvjetima.

Tajnost podataka

Želimo jasno reći da prilikom posjeta ovim stranicama vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati podatke koje smo zaprimili, osim u slučajevima navedenima u prethodnome poglavlju.

Uporaba cookie datoteka

Web stranica Novalja Travel koristi se cookie datotekama da bi vaše korištenje interneta prilagodila vašim potrebama. Cookie je tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice snima na vaš tvrdi disk. Cookie datoteke ne mogu se koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaše računalo. Cookie datoteke dodjeljuju se pojedinačno i može ih čitati samo poslužitelj web stranice u domeni koja je takvu datoteku snimila.

Korištenje vaših osobnih podataka

Novalja Travel prikuplja vaše osobne podatke i koristi se njima kako bi održavala web stranicu i pružala vam usluge koje tražite. Vaši se osobni podaci također rabe i da bi vas informirali o ostalim proizvodima ili uslugama koje pruža Novalja Travel.

Novalja Travel neće prosljeđivati podatke trećim stranama. Novalja Travel neće prodavati ili iznajmljivati popise korisnika trećim stranama, osim ako nema vaše dopuštenje. Novalja Travel može vas s vremena na vrijeme kontaktirati u ime vanjskih poslovnih partnera u vezi s određenom ponudom koja bi vas mogla zanimati. Takvim trećim stranama neće biti dopušteno koristiti se vašim osobnim podacima osim u svrhu pružanja tih usluga Novalji Travel te će biti obvezni čuvati povjerljivost podataka.

Sigurnost vaših osobnih podataka

Novalja Travel štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, uporabe ili otkrivanja. Kad se osobne informacije (kao što je broj kreditne kartice) prenose preko web stranice, štiti ih se zaštitnim kodiranjem kao što je Secure Socket Layer (SSL).

Vaši osobni podaci čuvaju se na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga.

Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem naših internetskih stranica imaju svoje vlastite izjave o privatnosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima te Novalja Travel nije odgovorna za način i uvjete prikupljanja i obrade od strane trećih osoba. 

Poruka elektroničkom poštom.

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-poštu) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva.

Ankete i upitnici

Povremeno na svojim stranicama provodimo ankete i upitnike. Podaci koje prikupimo tim anketama i upitnicima koriste se isključivo za potrebe Novalja Travela d.o.o.. Ako na nekoj našoj stranici objavimo uzorak odgovora na anketu, takav uzorak ne sadržava osobne podatke.

Zaštita osobnih podataka djece

U neposrednoj komunikaciji s djecom preko interneta uviđamo jedinstvene probleme koje predstavlja zaštita njihove privatnosti. Naše internetske stranice koje bi mogle privući djecu i koje eventualno prikupljaju osobne podatke djece mlađe od 14 godina, izrađene su u namjeri da u najvećoj mogućoj mjeri štite prava djece i njihovu privatnost. Sukladno toj namjeri i nastojanju mi:
NE prikupljamo, NE koristimo i NE otkrivamo podatke s pomoću kojih se može kontaktirati s djecom preko interneta, osim u slučaju promidžbenih igara na internetu. Takvi podaci za kontaktiranje preko interneta koriste se bez dopuštenja roditelja samo za neposredno odgovaranje na djetetov zahtjev i neće se koristiti ni za kakve druge namjene;
NE prikupljamo osobne podatke za kontaktiranje izvan interneta, osim radi dodjele nagrada, a i tada samo uz dopuštenje roditelja;
NE dostavljamo trećim osobama nikakve osobne podatke bez prethodne dozvole roditelja;
NE omogućujemo djeci da, bez dopuštenja roditelja, javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale koje nam šalju s pomoću kojih ih se može kontaktirati i ne potičemo djecu da, radi sudjelovanja u nagradnoj igri ili nekoj drugoj aktivnosti, otkriju više podataka no što je potrebno za sudjelovanje u dotičnoj aktivnosti.
U slučajevima kada je djeci mlađoj od 14 godina dopušteno sudjelovati u nagradnim igrama, zahtijevamo od djeteta da prvo zatraži dopuštenje za sudjelovanje od svojih roditelja ili zakonskih zastupnika te da upiše e-adresu svojih roditelja ili zastupnika.
Ako dijete mlađe od 14 godina osvoji neku nagradu, o tome se elektroničkom poštom, telefonom ili pismenim putem obavještavaju roditelji ili staratelji. Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se iz naše baze podataka ako roditelji to od nas zatraže.
Kao roditelj ili staratelj uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svom djetetu koje smo dobili na nekoj od naših stranica, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka), i/ili nam zabraniti buduće sakupljanje i korištenje podataka o vašem djetetu. Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo, javite nam se.
Osim navedene, Novalja Travel d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka djece predviđene posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

Kontrola

Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili na jednoj od naših adresa na mreži. Možemo na vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite.

Poveznice

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših internetskih stranica upute vas i/ili vaše dijete na internetske stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. Međutim, stranice i adrese na mreži brzo se mijenjaju i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjerimo.
Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom Politikom zaštite osobnih podataka, ili u vezi sa svojim iskustvima s ovom internetskom adresom, molimo vas da nam se javite.

Promjene i prestanak uvjeta korištenja

Novalja Travel d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane  Novalja Travela d.o.o. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s iste internetske lokacije.

Novalja Travel d.o.o.

Diese Website verwendet Cookies für ein besseres Benutzererlebnis und mehr Funktionalität. Erfahren Sie mehr